Algan Group ADLİ SİCİl BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE

Ülkemizin 2023 vizyonu, teknolojinin devinim hızı ve insanların teknolojik olarak sürekli artan beklentileri göz önünde bulundurulduğunda “yeniden projelendirme” önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Adli Sicil Veri Tabanı v2023 ile idare hem güncel teknolojiler ile paydaşlarına daha nitelikli hizmetler üretmeye devam edecek, hem de daha verimli bir çalışma ortamına kavuşacaktır. Algan Group, Adli Sicil Bilgi Sisteminin yenilenmesi projesinde TÜRKSAT AŞ alt yüklenicisi olarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.